Taphika, mwadya, mwakhutitsidwa, zonse n’zotheka ndi Bwiti-Bwiti. Kaguleni wanu lero. #BwitiBwiti #CookingOil #Malawi. Not any Videos.

Read full story