Mtsogoleri wa mpingo wa katolika pa dziko lonse Papa Francisco wayamikira mnyamata wina wa ulumali chifukwa chochita ulendo wa ku malo ena …

Read full story