Mtsogoleri wa mpingo wa katolika pa dziko lonse Papa Francisko watsindika za kufunika komvetsera bwino mawu a Mulungu pofuna kukhala anthu osinthika mtima.

Read full story