Mtsogoleri wa mpingo wa katolika pa dziko lonse Papa Francisco wasankha amayi awiri m’maudindo akuluakulu a ku likulu la mpingowu ku Vatican.

Read full story