Mtsogoleri wa mpingo wakatolika pa dziko lonse Papa Francisco wapempha anthu omwe anasankha kutumikira Mulungu ngati madikoni, kuti …