Mtsogoleri wa Mpingo wa katolika pa dziko lonse Papa Francisko wati akhristu aleke kuyika mtima kwambiri pa zinthu za mdziko la pansi.

Read full story